آزمون آنلاین آتی شامل آزمون های مدون براساس برنامه ی راهبردی قلم چی میباشد که توسط اساتید مطرح در زمینه ی طراحی سوال آماده شده است

این آزمون ها برای پایه های هفتم تا دوازدهم طراحی شده است و این آمادگی را به دانش آموزان میدهد که برای آزمون های قلم چی آمادگی داشته باشند و بتوانند خود را به نهایت آمادگی برسانند

آزمون ها براساس استاندارد های آموزشی طراحی شده است و با توجه به ماهیت اپلیکیشنی آن امکانات ویژه ای برای شما تدارک دیده شده است

برای دانلود اپلیکیشن بر روی لینک زیرکلیک کنید.

 

   دانلود اپلیکیشن