_ بسته های آموزشی اتی، شامل یک جلسه ی مشاوره ی نحوه ی استفاده از محصول است که هنگام تحویل بسته به انجام میرسد

_  هنگام خرید محصول به برچسب هولوگرام آتی دقت فرماییدتا از اصل بودن پکیج ها اطمینان یابید

_  درصورت مخدوش بودن dvdها، بسته ی جدیدی ارسال میشود و یا در صورت عدم تمایل، مبلغ عودت داده میشود

_  هنگام خرید محصول، مشاوری به مدت ۱ سال رابط شما با مجموعه ی آتی خواهد بود که در خدمت شماست