آدرس :

استان مازندران شهرستان بابل بخش مرکزی محله شاهد خیابان گلستان ۱۲ خیابان ولی عصر چهار راه دانش مجتمع مازند رفاه طبقه سوم

تلفن :

۰۱۱-۴۴۴۲۰۲۰۸-۹

ایمیل :    info[at]atpro.ir